Zoek
Filters
Close

versturen en retourneren

Het bestellen van de producten kan op de volgende wijzen:
 

Online: via de webwinkel u krijgt dan automatisch een mail terug zodat u kunt zien wat u besteld . Fax of post: via de besteloptie bij een product uw bestelling printen.Telefonisch Prijzen zijn onder voorbehoud en excl BTW, tenzij anders vermeld. Porto wordt in rekening gebracht. BTW wordt afzonderlijk in rekening gebracht met de voor de respectieve artikelen geldende percentages.Leveringen vinden plaats conform onze algemene voorwaarden.
 

Gegevens Klant.
 

Wij dienen over de volgende gegevens te beschikken als u besteld: Uw naam en afleveradres Titels van materialen die u wilt bestellen, productcode en aantallen. Eventueel een officieel bestelnummer als dat binnen uw organisatie nodig is. Factuur en afleveradres.
 

Betalingswijze:
 

JDN b.v. beslist of op rekening geleverd wordt of dat vooruitbetaling verlangd wordt, Als bestellingen afkomstig zijn buiten Europa, wordt altijd vooruitbetaling verlangd. Als u of uw organisatie nog niet nog niet eerder bij JDN b.v. besteld heeft, kan het zijn dat u een proforma rekening wordt toegestuurd deze dient betaald te zijn alvorens u de bestelde materialen ontvangt. Als JDN b.v op rekening levert, ontvangt u de bestelde materialen en de rekening tegelijkertijd.Betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuur datum.
 

Aflevering:
 

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Vrachtkosten wordt apart in rekening gebracht. Houdt u rekening met de levertijd van 2 tot 3 dagen.Spoedbestellingen zijn veelal mogelijk, maar dit dient dan direct bij uw bestelling te worden aangegeven. Houdt u er wel rekening mee dat voor spoedbestellingen extra kosten in [rekening] gebracht kunnen worden.Dit geldt eveneens voor aangetekende zendingen.
 

Materialen retourneren:
 

Retourneringen worden alleen geaccepteerd indien JDN b.v. toestemming voor terugzending heeft gegeven, en als materialen nog in verkoopbare staat zijn. Duidelijk zichtbaar moeten zijn: volledige naam van de afzender, het adres, het rekeningnummer en de reden van terugzending van het materiaal.
 

Aanbevolen procedure:
 

Als u de onderstaande procedure volgt, is de kans op problemen minimaal: Controleer uw zending direct na ontvangst. Maak pakjes die u niet besteld hebt niet open.Als u onjuiste materialen of hoeveelheden ontvangt, of beschadigde onderdelen, stuur de materialen dan niet terug. Laat u ons in dat geval weten wat de fout is inclusief het rekeningnummer en de orderdatum.Alle claims over productiefouten worden afgewezen, tenzij zij schriftelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zending aan JDN b.v. worden meegedeeld.Claims in verband met productiefouten worden niet in overweging genomen als de materialen gebruikt zijn, tenzij JDN b.v. erkent dat de fout niet kon worden ontdekt voordat het onderdeel/materiaal in gebruik zijn genomen.